System kontroli dostępu umożliwia ograniczenie poruszania się osób obcych po obiekcie z możliwością wydzielenia stref dostępu tylko dla osób do tego uprawionych. System pozwala na monitorowanie kto przebywał w danym pomieszczeniu i jak długo. Rejestrator może współpracowaćz dowolnym urządzeniem wykonawczym typu rygiel, kołowrót, szlaban, a także centralka alarmowa.W zależności od potrzeb klienta wykonujemy instalacje kontroli dostępu w biurach, domach i hurtowniachbez względu na ich wielkość. Możliwa jest praca autonomiczna lub zintegrowana.Rejestracja czasu pracy


System rejestracji czasu pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionychpracowników. Informacje o ich wejściach i wyjściach są gromadzone w rejestratorach. Na żądanie informacje te mogą być przesłane do komputera w celu ich obróbki przez program komputerowy. Rejestracja czasu pracy jest zgodna z rozporządzeniem ministerstwa pracy. Rejestratory czasu pracy mogą pełnić funkcje czytnika kontroli dostępu.


Dostęp do kserokopiarki


System pozwala na skuteczne rozliczanie wykonanych kserokopii przez uprawnionego pracownika.

Dostęp do parkinguPozwala na kontrolowanie obciążenia miejsc parkingowych, pozwala na wjazd tylko osobom uprawnionym.

System kontroli pracy wartowników


System kontroli pracy wartowników pozwoli dokonać weryfikacji ich pracy, kontrolować harmonogram obchodów itp.
Wszystkie te instalacje można połączyć w jeden zintegrowany system.
Zakład Usług Technicznych "Anwat"
Andrzej Watza


Andrzej Watza

86-032 Niemcz (koło Bydgoszczy)
ul. Zaułek Jagodowy 4
tel. 0 606 34 88 38
fax. (52) 345 28 76


anwat@anwat.pl

Copyright by Artidame
Foto on the top: Jan Pachniewicz