Wykonujemy systemy automatyki bramowej i garażowej firmy NICE i HORMANN, szlabany, kołowroty i tripody do kontroli dostępu itp.Układy kontroli i sterowania


Układy kontroli i sterowania procesami przy zastosowaniu sterowników programowalnych przynoszą duże oszczędności i zapobiegają poważnym stratom. W układach kontroli ważne jest nie tylko występowanie sygnałów, ale także ich parametry oraz odstępy czasu w jakich się pojawiają. Dla układów transportu ocenie podlega czas "pojawiania się" kontrolowanych obiektów na poszczególnych etapach. Tak odbywa się np. kontrola "wędrówki" kartki papieru w kopiarkach lub faksach. Stąd możemy wiedzieć nie tylko o zacięciu, ale i o miejscu w którym ono nastąpiło.
Wiele urządzeń elektronicznych wyposażonych jest w zasilanie awaryjne, ale na jaki czas pracy są one przewidziane i co się stanie po jego przekroczeniu?
Sterownik pozwala ten czas nadzorować i zatelefonować do ustalonych służb uprzedzając o zbliżającym się zagrożeniu.

Nadzór i sterowania w ogrodnictwie to optymalizacja kosztów i ochrona upraw. Piece grzewcze można automatyzować przez sterowanie nadmuchem powietrza i jego odcinaniem, optymalne uruchamianie pomp obiegowych i alarmowanie w sytuacjach koniecznych.

Podstawową zaletą sterowników programowalnych FAB jest tania, wyjątkowo szybka i łatwa realizacja zamierzeń oraz możliwość wprowadzania późniejszych zmian. Osiągnięto to przez standaryzację i wprowadzenie symbolicznej metody ich programowania. Ogromnym ułatwieniem przy nadzorowaniu obiektów jest możliwość pracy programu komputerowego w trybie "monitoring" tj. ścisłego podglądu wejść, wyjść i pracy sterowników. Oprogramowanie gratis.

Sterowniki programowalne wyznaczyły na rynku nową jakość urządzeń. Dzięki mim automatyzowanie i serwisowanie niektórych procesów mogą wykonywać szybko i tanio sami użytkownicy, a nie tylko ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Stosując programowalne sterowniki dodatkowo zapewniamy sobie uniwersalność ich wykorzystania. Prostymi metodami możemy zmieniać sposób ich działania, czy też późniejsze przeznaczenie całych sterowników. Równie łatwo możemy utrzymać zdolność natychmiastowej wymiany serwisowej.

Budowa i działanie sterowników


Sterowniki programowalne serii FAB posiadają budowę modułową przystosowaną do montażu na szynie DIN (typowej dla skrzynek energetycznych) lub z wykorzystaniem istniejących otworów. Wyposażone są w wejścia rozróżniające zmiany dwustanowe lub ciągłe, wyjścia załączające wybrane odbiorniki oraz wewnętrzny, programowalny układ elektroniczny, realizujący pomiędzy wejściami i wyjściami żądane funkcje logiczne. Określony przez użytkownika sposób działania ( program) zapamiętywany jest w nieulotnej pamięci sterownika. Program ten można wprowadzić do sterownika stosując jego klawiaturę i wyświetlacz lub zewnętrzny komputer. Zaletą wykorzystania komputera jest możliwość sprawdzenia poprawności projektu tj. symulacji działania programu jeszcze przed jego przesłaniem do sterownika. Komputer podłączony do sterownika złączem RS232 lub do sieci sterowników przez RS485 pozwala też na monitorowanie rzeczywistej ich pracy oraz przedstawianie na ekranie efektów działania urządzenia w przyjaznej formie.


Dodatkowymi sygnałami wejściowymi dla programów sterowników mogą być informacje z wewnętrznego kalendarza lub zegara czasu rzeczywistego RTC, kody DTMF przesyłane linią telefoniczną oraz komendy z komputera. Efektem wyjściowym (poza uruchamianiem wewnętrznych przekaźników lub kluczy tranzystorowych) może być wysyłanie komunikatów słownych, (również przez wybraną linię telefoniczną) lub wyświetlanie informacji na ekranie komputerowego monitora.

ZASTOSOWANIE:

Układy automatyki, kontroli i powiadamiania takie jak:

  • sterowanie pracą automatycznych bram i drzwi (obsługa wyłączników krańcowych, przycisków, wyjść zdalnego lub miejscowego sterowania, włączanie silników, sygnalizacji)
  • optymalne sterowanie systemami grzewczymi (termostaty pokojowe, zawory, czujniki temperatury, pompy, klapy, wentylatorowe nadmuchy paleniska)
  • oszczędnościowe sterowanie oświetleniem ( wykorzystanie czujników ruchu lub otwarcia drzwi, określanie optymalnych czasów załączeń oświetlenia głównego na podstawie znanych potrzeb lub pomiaru długości czasu uruchomienia przycisku)
  • sterowanie zależne od czasu rzeczywistego ( np. automat włączający dzwonki szkolne, w firmach przełączanie dostępu do telefonicznych linii miejskich zależnie od czasu lub podanego hasła)
  • sterowanie procesami produkcyjnymi, rolnymi, ogrodniczymi oraz nadzorowanie prawidłowości ich przebiegu ( możliwość wykorzystania większości czujników i elementów wykonawczych)
  • nadzorowanie i automatyzowanie parametrów procesów, sygnalizowanie przekroczenia wartości dopuszczalnych
  • sterowanie pracą pojedynczych urządzeń np. maszyn do pakowania, pomp
  • wstępne ostrzeganie (np. głosem o naruszeniu strefy chronionej ) lub alarmowanie w przypadkach zagrożeń i awarii (obsługa typowych czujników ruchu), uruchamianie alarmów akustycznych, optycznych, powiadamianie głosem przez głośnik lub wybrane linie telefoniczne, automatyczne wzywanie pomocy lekarskiej itp.
  • zdalne sterowanie z klawiatury telefonu ( po połączeniu z nadzorowanym obiektem lub po odebraniu automatycznego powiadomienia o alarmie można zdalnie załączać działanie określonej części programu sterownika, wybranych odbiorników itp.)
Wybrane informacje techniczne o sterownikach programowalnych FAB


wymiary : 71 (lub 126) mm x 58 mm, wysokość 90 mm
zasilanie : ~ 230 V, - 24V lub - 12V
wejścia : 6 lub 12 wejść dwustanowych lub analogowych (ustawiane programem )
sygnały wejściowe: odpowiednio do typu (0 -230V~),(0- 24V=) lub (0-12V=)
wyjścia : 4 albo 8 przekaźników lub tranzystorów
współpraca z modułem fonicznym AF-MUL (opis poniżej)
obciążalność wyjść: 10A dla obciążeń rezystancyjnych
zegar czasu rzeczywistego RTC i kalendarz z podtrzymaniem pracy po zaniku napięcia zasilającego
rozłączalny panel klawiatury i wyświetlacza LCD ( możliwa praca bez panelu)
nieulotna pamięć programu sterownika, pozwalająca zapamiętać do 127 elementów logicznych programu
złącze RS 232 do współpracy z komputerem lub modemem
możliwość komunikacji z 10 sterownikami przez interfejs RS 485
oprogramowanie komputera pozwalające przygotować, sprawdzić przez symulację działania, przesłać lub odczytać oraz zapamiętać programy sterowników. Możliwe jest też monitorowanie pracy sterowników w trybie ciągłym

MODUŁ FONICZNY AF-MUL


Moduł foniczny AF-MUL jest dodatkowym urządzeniem, które po podłączeniu do sterownika rozszerza jego możliwości o zapis i odczyt komunikatów słownych ( do 127, łącznie 16 minut), odbieranie wywołań z linii telefonicznej oraz automatyczne wybieranie żądanych numerów. Odtwarzanie komunikatów odbywa się przez wbudowany głośnik z wyjściem na wzmacniacz i przez linię telefoniczną. Pracą modułu fonicznego


kieruje program sterownika ( jeden wspólny dla sterownika i modułu fonicznego).
AF-MUL umożliwia też wykorzystanie sygnałów DTMF ( klawiatury telefonu ) do zdalnego sterowania pracą przez łącze telefoniczne. Czynności te może wykonać tylko osoba znającą uprawniające hasło.
Moduł foniczny wyposażony jest w mikrofon, głośnik kontrolny z regulacją wzmocnienia, wyjście do wzmacniacza zewnętrznego, sygnalizację zasilania i zapisu, gniazdo telefoniczne oraz złącze RS 232.

UWAGA!

Jeżeli zaprogramowanie sterownika sprawi Państwu trudność w miarę możliwości pomożemy.

Kupując sterownik otrzymacie Państwo dalsze przykłady zastosowań

Zapraszamy do sprawdzenia cen w naszym sklepie

Konserwujemy maszyny poligraficzne Dominant, Romayor, Heidenberg POŁ, gilotyny Septa i inne.Zakład Usług Technicznych "Anwat"
Andrzej Watza


86-032 Niemcz (koło Bydgoszczy)
ul. Zaułek Jagodowy 4
tel. 0 606 34 88 38
fax. (52) 345 28 76


anwat@anwat.pl

Copyright by Artidame
Foto on the top: Jan Pachniewicz